Pedagógovia so starými zmluvami skončia aj toto leto na úradoch práce.

Novela Zákonníka práce, ktorá upravuje aj zákon o pedagogických zamestnancoch, vstúpi do platnosti 1.marca. Nevzťahuje sa teda na pedagógov,ktorí uzatvorili pracovné pomery na určitý čas pred týmto dátumom.

BRATISLAVA. Prázdninovému prepúšťaniu učiteľov malo od januára tohto roku odzvoniť. Ide o tých pedagógov, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na určitý čas. Nakoniec sa tak stane až teraz v marci, keď vstúpi do platnosti novela Zákonníka práce a zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. „Týkať sa to bude len tých pedagogických pracovníkov, ktorí takéto dohody uzatvoria najskôr 1. marca 2015 a po tomto dátume,“ napísalo redakcii SME v stanovisku ministerstvo školstva. Učitelia, ktorí uzatvorili pracovné pomery na určitý čas pred týmto dátumom, budú aj toto leto na úradoch práce. Dohodnutý pracovný čas majú totiž len do konca júna. Právnička Monika Šajtlavová z advokátskej kancelárie bpv Braun Partners povedala, že náš právny poriadok nedovoľuje, aby ustanovenie novely pôsobilo retroaktívne.

Dátum posunulo veto

Novelu oboch zákonov síce parlament schválil v decembri minulého roku, ale prezident ju vetoval. „Nenadobudla teda účinnosť k 1. januáru 2015,“ povedala právnička Monika Šajtlavová. Riaditelia škôl až do posledného dňa tohtoročného februára môžu uzatvárať pracovné pomery na určitý čas podľa doterajších predpisov. Šajtlavová zdôrazňuje, že riaditelia majú možnosť uvedené pracovné pomery na určitý čas predĺžiť. A to tak, aby pokrývali aj letné mesiace. Dodáva, že to môžu urobiť na základe dodatkov k uvedeným zmluvám.

Čo sa zmení

Podľa novely už nebudú môcť riaditelia škôl uzatvoriť s pedagogickým zamestnancom pracovný pomer na určitý čas na desať mesiacov, ako robili doteraz, lež na dvanásť. Minimálne to musí byť do 31. augusta, teda nielen na obdobie počas vyučovania. Týka sa to učiteľov, vychovávateľov, majstrov odbornej výchovy, pedagogických asistentov, trénerov športovej triedy a športovej školy, korepetítorov.

Ministerstvo školstva posiela na každého pedagóga mzdový normatív aj počas dvoch mesiacov letných prázdnin.Zmenysavšaknebudú vzťahovať na tých pedagogických pracovníkov, ktorí majú pracovné pomery uzatvorené na určitý čas na zastupovanie zamestnanca, napríklad počas choroby či rodičovskej dovolenky a podobne. „Pracovný pomer na určitý čas bude môcť byť dohodnutý najdlhšie na dva roky. Predĺžiť ho alebo ho opätovne dohodnúť sa bude v rámci týchto dvoch rokov dať najviac dvakrát,“ vysvetlila právnička Šajtlavová.

Učitelia sa sťažovať boja

Aj keď minulý rok minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter tvrdil, že školy, ktoré prepúšťajú na prázdniny učiteľov, porušujú Zákonník práce a že sa pedagógovia môžu sťažovať na inšpektorátoch práce, nesťažovali sa. Hovorkyňa Národného inšpektorátu práce Slavěna Vorobelová povedala, že sťažností bolo iba pár, a nakoniec sa ukázali ako neopodstatnené. Počty učiteľov, ktorí prichádzali o prácu vždy pred letnými prázdninami, boli alarmujúce. Vlani v júni ich prišlo na úrady práce 2050, pričom 1650 od prvého septembra nastúpilo do práce. Väčšinou išlo stále o tie isté školy. Problém s prepúšťaním učiteľov na obdobie letných prázdnin začal riešiť bývalý minister školstva Peter Pellegrini (Smer), ktorý inicioval zmenu zákona. Dotiahol ju súčasný minister školstva Juraj Draxler (nominant Smeru).

Riaditelia nás šikanujú

Učiteľka Anna bude mať aj tento rok prázdniny bez pracovnej zmluvy a mzdy.

BRATISLAVA. Učitelia z viacerých okresov východného Slovenska tvrdia, že ich riaditelia šikanujú pracovnými zmluvami na určitýčas. Učiteľka Anna, ktorá sa bojí povedať svoje meno, má pred sebou aj tento rok prázdniny, počas ktorých nebude dostávať mzdu. Škola však na ňu ako zamestnanca peniaze nedostane na desať mesiacov, lež nadvanásť. Učí v mestskej škole v okresnom meste východného Slovenska. Má smolu, lebo už druhý rok za sebou s ňou riaditeľ základnej školy bol ochotný v septembri 2014 uzatvoriť pracovnú zmluvu len na určitý čas. Okrem nej na takúto zmluvu v tej istej škole pracuje ďalších päť pedagógov. Anna je učiteľkou už osemnásty rok, ešte donedávna mala trvalý pracovný pomer. „Potom sme sa však presťahovali, hľadala som si prácu a inú zmluvu ako na určitý čas som nedostala,“hovorí. Dodáva, že v podobnej situácii je veľa jej kolegýň z Prešova, Humenného či zo Sniny. Riaditelia vraj pri prijímaní učiteľov oponujú tým, že nevedia, koľko budú mať žiakov, ako budú spokojní s pedagógmi, ktorých prijímajú, a preto im nedávajú zmluvy na trvalý pracovný pomer. „Keď som dostala takúto zmluvu prvýkrát, tak som ešte nereptala, iba že vlani v septembri sa to zopakovalo a opäť teraz skončím v júni,“ hovorí Anna. Tak ako vlani, aj teraz bude dostávať z úradu práce len 60 eur ako príspevok v hmotnej núdzi. Na to, aby mohla byť zaevidovaná v evidencii nezamestnaných uchádzačov, nespĺňa kritériá. (or) 

Jarmila Horáková ©SME

http://www.sme.sk/c/7654721/ucitelia-skoncia-aj-toto-leto-na-uradoch-prace.html

Ďakujeme redakcii SME za možnosť uverejnenia celého príspevku v plnom znení.