Kampaň Zber strachu dostala od januára takmer dvesto podnetov od pedagógov

Ak učitelia upozornia na problémy v školách, častou odpoveďou je psychický teror nadriadených. Mnohí boj prehrajú aj preto, že sa boja ozvať.

BRATISLAVA. Verbálne ohováranie, ponižovanie pred žiakmi či rodičmi, nedôvera, či vytváranie nepriateľskej atmosféry v zborovni. Aj takéto spôsoby zažívajú stovky slovenských učiteľov. Niektorí od priamych nadriadených, iní od kolegov.

Vanda Krošláková, ktorá učí na dedinskej škole na prvom stupni a aj angličtinu, by vedela rozprávať aké to je, keď sa rozhodne učiteľku bez príčiny šikanovať rodič. „Musela som naňho podať  trestné oznámenie kvôli ohováraniu,“ povedala Krošláková. Tá sa nezľakla a o svoju pozíciu aj miesto bojovala a to aj verejne. Veľa učiteľov ale nechce verejne zverejniť svoje skúsenosti a zážitky zo šikanovania na pracovisku. A keby len to, nie sú pripravení bojovať za seba a už tobôž nie za iných. Navzájom sa nezastanú, alebo len zriedka.

A práve toto chce zmeniť kampaň proti strachu, ktorú v januári spustili Nové školské odbory a Slovenská komora učiteľov. Za štyri mesiace im takmer dvesto učiteľov napísalo svoje príbehy so šikanovaním. Včera o tom hovorili na konferencii o mobbinge a bossinge v

Šikanovaných učiteľov sú stovky

V niektorých školách učitelia zažívajú teror. Niekedy od priamych nadriadených, inokedy od kolegov či žiakov. Prehovoriť o tom verejne im bráni strach.

BRATISLAVA. Stredoškolská učiteľka Katarína Fottová si dovolila vyjadriť v škole, kde dodnes učí, svoju nespokojnosť s odmeňovaním. Žiadala tiež zverejnenie faktúr pri nakladaní s peniazmi rodičov.

Namiesto vysvetlenia prišiel výsmech. „Bolo celkom bežné, že mi nadriadení chodili počas hodiny do triedy, žiakom kontrolovali zošity a potom mi vyčítali, že majú málo poznámok,“ vyratúva Fottová spôsoby šikanovania.

Nepríjemné telefonáty začal mať aj jej manžel. Zašlo to tak ďaleko, že sa bála ísť do práce a začala mať zdravotné problémy.

Šikana nadriadených sa zmiernila, až keď napísala otvorený list zriaďovateľovi.

Naďalej učí na strednej škole na východe Slovenska. Mala odvahu verejne porozprávať o tom, čo zažila, len si neželá zverejniť mesto. Učiteľov ako ona sú na Slovensku stovky. Tých, čo o tom dokážu hovoriť verejne, je však stále málo.

Slovenská komora učiteľov a Nové školské odbory by situáciu chceli zmeniť. Od januára rozbehli kampaň Zber strachu. Má odhaliť prípady šikanovania, prenasledovania či zosmiešňovania učiteľov.

Strach je silnejší

V Bratislave sa včera konala už druhá konferencia proti mobbingu a bossingu v slovenskom školstve.

Prišlo len asi tridsať učiteľov. Psychologičku Evu Gajdošovú, ktorá sa šikanovaním na pracovisku zaoberá, nízka účasť neprekvapila. Vysvetľuje to zakoreneným strachom starších učiteľov.

Hovorí, že riaditeľ, ktorý chce predchádzať mobbingu, tam mal svojich učiteľov sám vyslať. „Aby im doniesol informácie, ako mobbing riešiť, ako mu predchádzať,“ zdôrazňuje Gajdošová.

Vladimír Crmoman z Komory slovenských učiteľov povedal, že pri úrovni strachu v učiteľských kolektívoch v mnohých kútoch Slovenska je úspech, že niektorí učitelia prišli.

Bývalá učiteľka Zuzana Žáková z okolia Bratislavy tu vystupovala aj pred dvoma rokmi. Vtedy ešte učila v materskej škole, dnes už pôsobí niekde inde. Dôvod je jednoduchý, keď sa pýtala na veci, ktoré vedeniu nevyhovovali a ktoré sa dlhodobo neriešili, dostala sa do nemilosti.

A pritom len chcela vedieť, prečo je v materskej škole viac detí, ako má byť, prečo prečo sa šetrí aj tam, kde by sa nemalo. „Bojovala som za lepšie podmienky pre deti, strácala som chuť do jedla,“ hovorí Zuzana Žáková.

Riaditeľka jej to spočítala pred Vianocami. Dostala výpoveď, lebo vraj porušovala pracovnú disciplínu.

Pomôže kampaň?

Do kampane Zber strachu prichádza dosť podnetov, ale veľa z učiteľov žiada o anonymitu. Vladimír Crmoman hovorí, že najdôležitejšie je, že sa začalo o mobbingu a bossingu v školstve hovoriť.

Riaditeľka Mária Barancová, ktorá kampaň iniciovala, hovorí, že treba zvýšiť právne vedomie učiteľov, aby sa vedeli proti nátlaku brániť.

Minulý týždeň zástupcovia kampane doterajšie poznatky z kampane predložili ministrovi školstva Jurajovi Draxlerovi (nominant za Smer). Ten sľúbil, že sa nimi bude zaoberať.

Nové školské odbory a Slovenská komora učiteľov ešte chcú vytvoriť aj prípadové štúdie a dosiahnuť ich riešenie.

Prehovoria iba anonymne

Svoje zážitky nechcú šikanovaní učitelia adresne zverejňovať, hovorí psychologička EVA GAJDOŠOVÁ.

Je mobbing, psychické šikanovanie na pracovisku, špecialitou školstva?

„Nie, mobbing nie je len záležitosťou učiteľskej profesie. Vyskytuje sa všade tam, kde je napätie, stres, konkurenčný boj a kde šéf a jeho tím nezvládajú riadenie.“

Nie je psychického šikanovania v školstve viac ako v iných sférach?

„Je to dané asi aj tým, že profesia učiteľa je zraniteľná. Pedagóg prichádza denne do styku so stovkami detí, ich rodičov, starých rodičov, verejnosťou. Je stále sledovaný, hodnotený, posudzovaný. Každý deň stojí pred niekým, kto ho hodnotí. Je to veľmi náročné na psychiku.“

Osadenstvo v školách tvoria prevažne ženy. Nešikanujú sa ženy medzi sebou viac?

„Áno, feminizácia školstva môže byť jedným z možných faktorov, že dochádza k mobbingu.“

Šikanujú ženy inak ako muži?

„Je dokázateľné, že volia iné taktiky a stratégie ako muži.“

Ktoré sú typické pre ženy?

„Verbálne ohováranie, dezinformácie, klebety. Vo feministickom kolektíve nachádzajú živnú pôdu.“

Aj vy pôsobíte v školstve. Vraj máte s mobbingom aj osobnú skúsenosť.

„Áno a viem sa vcítiť do úlohy obetí, keďže som to zažila.“

Prečo tak málo obetí v školstve je ochotných hovoriť verejne a adresne o šikane?

„Bude to aj tým, že v školstve prevláda staršia generácia učiteliek, ktorá zažila ešte obdobie strachu. Žije v tom, čo prežila.“

Preto sa tak boja slobodne hovoriť?

„Cítia sa ohrozene, keby sa to zverejnilo, môžu ich vyhodiť, nenájdu si miesto v iných školách.“

Čiže učitelia stále nie sú pripravení bojovať?

„Presne tak, nie sú pripravení hovoriť veci navonok, bojovať za seba či za iných.“

Stretli ste sa s tým, že ak učiteľa šikanuje riaditeľ, postaví sa kolektív proti agresorovi s funkciou?

„Nestretla som sa ešte s takým prípadom. Kolegu nechajú padnúť, aby sa sami nestali obeťami.“

http://www.sme.sk/c/7787719/sikanovanych-ucitelov-su-stovky.html