Pred kolektívom učiteliek, kuchárok pán riaditeľ opisoval ako učím – s výsmechom, vytrhnuté z kontextu, alebo klamal. Počas jedného školského roka mi prišiel na hospitáciu 4 krát (hlavne po porade, ak som s ním nesúhlasila), pričom nikomu inému neprišiel ani raz. Po hospitácii so mnou neurobil ani raz rozbor odučeného. Keď sa rušila trieda, odišla som pracovať do inej školy, hoci som tam neprišla posledná. Išiel mi po krku, lebo som mu povedala svoj názor. Totiž robila som tam 4 roky a všetky kolegyne mu vôbec neodporovali, báli sa ho.Takého človeka som v živote nestretla – despota,manipulátor, bezcitný, bažiaci len po moci. Chcem ostať v anonymite. Ďakujem.