“Jedna pozitívna myšlienka dokáže prevrátiť celý svet pod vašimi nohami.” Bryant McGill, Simple Reminders: Inspiration for Living Your Best Life

Dobrý učiteľ má byť slobodnou, vyrovnanou a odvážnou osobnosťou, ktorú podporujú rodičia i vedenie školy. Učiteľ totiž vzdeláva celou svojou bytosťou – tým aký je, ako premýšľa, ako sa správa a ako pristupuje k svetu inšpiruje a učí aj svojich žiakov.

Vieme však, že na všetkých školách to tak nie je a rozumieme úsiliu zmapovať strach učiteľov v slovenských školách. Kampaň našich kolegov v Slovenskej komore učiteľov a Nových školských odboroch „Zber strachu“ podporujeme preto, aby  zo všetkých slovenských škôl zmizlo nedodržiavanie zákonných a pracovnoprávnych podmienok, mobbing a bossing aj porušovanie práv učiteľov.

Pripájame sa k snahe meniť atmosféru v školstve, aby sa z učiteľov stali slobodne konajúci sebavedomí ľudia. Ľudia, ktorí dokážu pozitívnymi myšlienkami meniť svet, presne tak, ako to robíme aj my v súkromných školách.

 

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

Panenská 6

811 03 Bratislava

sukromneskoly@sukromneskoly.sk