Slovenská komora učiteľov podala na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR list, v ktorom žiadame ministra o stretnutie, kde mu predstavíme kampaň v záujme dialógu hľadania možností pre zlepšenie pracovných a ľudských podmienok v školách.

SKU ministrovi Zberu strachu