Blog

pine-273828_1920
Máj 0
Máj 0

Učitelia sa boja šikany

Kampaň Zber strachu dostala od januára takmer dvesto podnetov od pedagógov Ak učitelia upozornia na problémy v školách, častou odpoveďou je psychický teror nadriadených. Mnohí boj prehrajú aj preto, že sa boja ozvať. BRATISLAVA. Verbálne ohováranie, ponižovanie pred žiakmi či rodičmi, nedôvera, či vytváranie nepriateľskej atmosféry v zborovni. Aj takéto spôsoby zažívajú stovky slovenských učiteľov. Niektorí od priamych nadriadených, iní od kolegov. […]

  Read more
logo MSVVAS SR
Apr 0
Apr 0

Slovenská komora učiteľov predstavila ministrovi školstva kampaň ZBER STRACHU

Správa zo stretnutia s ministrom školstva, ktoré si SKU vyžiadala v rámci kampane ZBER STRACHU: V pondelok 20. 4. 2015 sa SKU v zastúpení prezidentka M. Barancová, viceprezident V. Crmoman a mediátorka J. Javorková zúčastnili stretnutia s ministrom školstva p. Draxlerom a vedením sekcie regionálneho školstva. Stretnutie otvorila Mária Barancová a oboznámila p. ministra s dôvodmi, ktoré nás viedli k spusteniu kampane […]

  Read more
tfs_banner
Mar 0
Mar 0

Podpora od Teach for Slovakia

S hrôzou som zistil, že v prostredí, kde vyrastajú naše deti, len 35% učiteľov dôveruje a cíti potrebnú podporu od vedenia školy. Príklad Ota Žarnaya, čestného odvážneho človeka, ktorý upozornil na pochybnosti v hospodárení školy a bol zo školy vylúčený, je desivý. K čomu vychováme naše deti, ak priamo na škole vidia, že za odvahu […]

  Read more
logo_sku5
Feb 2
Feb 2

List ministrovi

Slovenská komora učiteľov podala na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR list, v ktorom žiadame ministra o stretnutie, kde mu predstavíme kampaň v záujme dialógu hľadania možností pre zlepšenie pracovných a ľudských podmienok v školách. SKU ministrovi Zberu strachu

  Read more
795833_39276794
Feb 2
Feb 2

Zákon ochráni učiteľov od marca

  Pedagógovia so starými zmluvami skončia aj toto leto na úradoch práce. Novela Zákonníka práce, ktorá upravuje aj zákon o pedagogických zamestnancoch, vstúpi do platnosti 1.marca. Nevzťahuje sa teda na pedagógov,ktorí uzatvorili pracovné pomery na určitý čas pred týmto dátumom. BRATISLAVA. Prázdninovému prepúšťaniu učiteľov malo od januára tohto roku odzvoniť. Ide o tých pedagógov, ktorí […]

  Read more
14372646733_07b09421b6_k
Feb 3
Feb 3

Podporné stanovisko ku kampani Zber strachu

V zastúpení Asociácie školskej psychológie sme sa rozhodili podporiť Slovenskú komoru učiteľov a ich zmysluplnú kampaň ZBER STRACHU. Už dlhší čas registrujeme aj my situáciu na školách a postavenie učiteľa na svojom pracovisku. Tak ako žiak, aj učiteľ má svoje významné postavenie v edukačnom procese. Na túto skutočnosť nezabúda ani profesia školského psychológa. Ten by mal rovnako bojovať za […]

  Read more
ASSASZS_logo_width_CMYK-e1422123695993
Feb 1
Feb 1

Podpora kampane ZBER STRACHU od Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska

“Jedna pozitívna myšlienka dokáže prevrátiť celý svet pod vašimi nohami.” Bryant McGill, Simple Reminders: Inspiration for Living Your Best Life Dobrý učiteľ má byť slobodnou, vyrovnanou a odvážnou osobnosťou, ktorú podporujú rodičia i vedenie školy. Učiteľ totiž vzdeláva celou svojou bytosťou – tým aký je, ako premýšľa, ako sa správa a ako pristupuje k svetu inšpiruje a učí aj svojich […]

  Read more
zber11
Feb 0
Feb 0

ZBER STRACHU kampaň proti mobbingu a bossingu

SKU a NŠO rozbiehajú kampaň proti šikanovaniu na pracovisku. Zameriavame sa v prvom rade na oblasť školstva, ale privítame príspevky aj z iných oblastí, pretože cítime potrebu radikálneho riešenia tejto problematiky a to zavedenie zákona, ktorý bude zárukou ochrany ľudí, ktorí sa dostali do zlej životnej situácie práve vďaka prenasledovaniu na pracovisku.

  Read more